Bine ați venit!
Școala gimnazialĂ "Lucian Bologa" marpod

Activități

 

Despre noi

VIZIUNEA

Scoala noastră oferă un mod inteligent și eficient de integrare într-o lume în continuă schimbare.
Acest deziderat se va realiza prin:
 • construirea şi promovare imaginii şcolii in contextul climatului de descentralizare şi autonomie instituţională;
 • reconsiderarea managementului la nivelul şcolii în perspectiva egalizării şanselor precum şi îmbunătăţirea calităţii acestuia prin implicarea cadrelor didactice la luarea deciziilor şi îndeplinirealor;
 • crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru toţi elevii;
 • curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară;
 • încadrarea de personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă;
 • prevenirea eşecului şcolar, abandonului scolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare, creşterea performanţei şcolare;
 • gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii.

MISIUNEA

În acord cu viziunea noastră și cu principiul că progresul școlar poate fi obținut numai prin performanță, ne dorim să oferim elevilor nostri un proces intructiv educativ care sa permită:
 • Dezvoltarea unui complex de capacitati, abilități, aptitudini necesare pentru a deveni cetățeni sănătoși, usor adaptabili, flexibili și responsabili;
 • Dezvoltarea armonioasă respectând ritmul propriu al fiecarui elev si aspirațiile acestora pentru a deveni adepții educației permanente, capabili să răspundă schimbărilor;
 • Șanse egale de formare și dezvoltare a personalității lor;
 • Pregătirea necesară pentru valorificarea întregului lor potential astfel încât să obțină performanța școlară necesară dezvoltarii unei cariere proprii care sa aduca un nivel optimal de satisfactie fiecăruia.

AȘEZAREA GEOGRAFICǍ

  Comuna are în componență două sate: Marpod, reședința comunei și Ilimbav.Localitatea Marpod se află pe drumul județean 105, la 32 km de municipiul Sibiu, la 29 km de orașul Agnita și la 41 de km de munții Făgăraș. Ținutul dintre râul Tarnava Mare și râul Olt este cunoscut sub numele podișul Hârtibaciului, fiind o parte a podișului Tarnavelor. Denumirea vine de la cel mai important rau ce strabate regiunea în diagonală, de la NE la SV. Râul Hârtibaciu, care are o lungime de circa 90 de km, este afluent al raului Cibin, care la rândul lui se varsă în raul Olt. Râul Hârtibaciu curge printr-o vale largă și are afluenți mici ca dimensiune și volum și care de obicei poartă numele satului din bazinul lor de origine, așa cum este și râul Marpod. Altitudinea medie este aici sub 500 m, altitudinea maximǎ 581 m(dealul Fǎget),văile sunt largi, cu lunci netede, care către obarșie prezintǎ unele mici depresiuni ce adăpostesc numeroase așezări. Comuna Marpod are o luncă mănoasă pe malul stang al Hartibaciului, care se numește „în lac”, denumire ce vine de la revărsările periodice ale râului. Comuna se învecinează la nord-vest cu Nocrich, la sud cu Fofeldea, la nord-est cu Chirpăr, iar la sud-vest cu Hosman. Comuna este înfrǎţitǎ cu cu localitatea Quebriac din Franţa, înfrǎţire realizatǎ la 17 iulie 1994 cu scopul de a menţine relaţiile de prietenie intre cele douǎ comune, de a incuraja relaţiile culturale şi de a favoriza schimburile în toate domeniile.

VALORI ISTORICE ȘI CULTURALE

  Ca şi intreaga Dacie, teritoriul sibian, deci şi Valea Hartibaciului, a fost locuit încontinuu,având in vedere atestǎrile monetare şi arheologice frecvente in zonǎ. Istoricii romani sibieni A.D. Dipa şi Nicolae Nistor menţioneazǎ “prezenţa unei populaţii deagricultori şi pǎstori, ce a creat o civilizaţie comparatǎ cu cele contemporane din Grecia,Orientul Mijlociu şi Europa Centrala” in cartea Sibiul şi ţinutul în lumina istoriei. Pentru perioada nǎvǎlirilor tǎtare tot aceşti istorici confirmǎ “Pe Valea Hârtibaciului, numeroase biserici sunt transformate in Cetǎţi la Caşolţ, Daia, Roşia, Hosman, Marpod etc.” Al doilea “scaun” , dupǎ cel al Sibiului a fost Nocrichul , sub jurisdicţia cǎruia intra şi satul Marpod şi Ilimbav. În cadrul administrativ al scaunului Nocrich, un jurat dintre cei patru, era întotdeauna din Marpod. Urmare a convieţuirii a locuitorilor de etnie germanǎ cu românii s-a dezvoltat o adevǎratǎ bogăţie a obiceiurilor, tradiţiilor specifice şi a patrimoniului cultural. Prima atestare documentară se găseşte in anul 1349: ”comes Nycolaus de Meyerpoth de sede Leuskyrch” unde apare atat numele localităţii Marpod (Meyerpoth), cat și cea a comunei invecinate, Nocrich (Leuskyrch).

CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ

  Tipul dominant de cultură al organizației noastre este cultura de tip sarcină, centrat pe exercitarea atribuțiilor și orientat spre persoană. Sarcinile sunt distribuite în raport cu potențialul indivizilor, valorificarea maximă a acestuia fiind una din valorile de bază. Sub raport managerial se aplică în practică o conducere flexibilă și stimulativă, bazată pe valori cum ar fi: încrederea în om, în capacitățile sale creative, responsabilitate și autocontrol. Cadrele didactice se simt implicate stimulativ în procesul educațional și totodată au încredere în organizație. Reforma învățământului a introdus în școli sloganul „educația pentru fiecare” cu componentele: învățământ diferențiat, parcursuri individuale de învățare, integrare, abordare transdiciplinară, relativ dificil de acceptat de profesioniști cantonați în predarea unei singure discipline. Climatul organizației școlare este deschis, caracterizat prin dinamism. Relațiile dintre cadrele didactice sunt colegiale, bazate pe respect și sprijin reciproc. Colectivul este format din cadre didactice creative, entuziaste, dornice sa se implice în proiecte care să contribuie la consolidarea relațiilor dintre școala-elevi-părinți-comunitate.

Contact

Școala Gimnazială Marpod

Marpod, Nr. 161

Tel: 0269-584193

Email: contact@scoalamarpod.ro